fbpx

Päivitetty 23.5.2020

Hinnat
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Suunnittelutyön ja valmiiden painotuotteiden hinta muodostuu työn määrästä, tarvittavasta lisämateriaalista ja tuotteen toimittamisen kiireellisyydestä.

Sopimuksen synty
Hyväksymällä tarjouksen asiakas sitoutuu Sirri Median toimitusehtoihin. Tilaus on molempia osapuolia sitova, kun asiakas on hyväksynyt sähköpostilla toimitetun tarjouksen, tai sopimuksen. Myös suullinen hyväksyntä on sitova.

Toteutus ja toimitus
Asiakas toimittaa sovittun ajan sisällä tarvittavan materiaalin (tekstit ja kuvat). Sovittaessa Sirri Media voi myös asiakkaan puolesta hankkia kuvamateriaalia kuvapankeista.

Asiakkaalle lähetetään työstä riippuen aluksi muutamia luonnoksia. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen on se molempia osapuolia sitova. Mikäli verkkosivun ulkoasun hyväksymisen jälkeen halutaan tehdä merkittäviä muutoksia ulkoasun suunnitelmaan tai sivujen rakenteeseen, veloitetaan muutostyöt erikseen tuntiveloituksena.

Hyväksytyt ja painovalmiit pdf:t toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin tai suoraan valittuun painotaloon. Valmiksi painetut tuotteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen postin tai matkahuollon kautta. Posti – ja lähetyskulut lisätään lopulliseen laskuun. Nettisivut rakennetaan ja julkaistaan aina asiakkaan omalla palvelintilalla.

Toimitusaika
Toimitusaika sovitaan työkohtaisesti. Asiakas ja Sirri Media ovat molemmat velvoitetut ilmoittamaan toisilleen mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä.

Käyttöoikeus ja vastuut
Asiakas on vastuussa siitä, että sen Sirri Medialle toimittamalla tai asiakkaan itse nettisivuille lisäämällä materiaalilla on tarvittavat käyttöoikeudet. Asiakas vastaa myös tuottamansa asiasisällön oikeellisuudesta.

Sirri Media vastaa hankkimiensa materiaalien kuva- ja muista oikeuksista, sekä siitä, että sen tuottamat materiaalit eivät loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia. Asiakas vastaa itse sivuille aiheuttamistaan virheistä, sekä verkkosivujen varmuuskopioinneista ellei muuta sovita.

Sirri Media ei ole vastuussa verkkosivujen päivittämisestä,  ellei toisin sovita. Asiakas huolehtii myös sivujensa tietoturvasta ja on itse yhteydessä teknisissä ongelmissa verkkosivujen palveluntarjoajan kanssa (webhotelli). Erikseen sovittujen sivujen huolto- ja muutostyöt veloitetaan tuntiveloituksena. Minimi veloitus on tunnin (40 euroa) mukaan.

Sirri Media ei vastaa julkaisujärjestelmien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

Sirri Media ei ole vastuussa asiakkaan verkko-osoitteen uusimisesta verkko-osoitteen sopimuskauden jälkeen.

Jos asiakkalla on kotisivuillaan verkkokauppa tai muuta myyntitoimintaa, Sirri Media ei vastaa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta, palautuksista tai mistään asiakkaan verkkokauppaan liittyvistä vastuista tai kustannuksista.

Alkuperäiskappaleen omistusoikeus
Kaikki alkuperäiskappaleet, myös alustavat luonnokset ovat tekijän omaisuutta. Sirri Medialla on oikeus esitellä töitään omalla verkkosivullaan sekä omassa portfoliossa.

Maksuehdot
Suunnittelu ja toteutus laskutetaan kokonaisuudessaan kun työ luovutetaan. Isoimmissa projekteissa, tapauskohtaisesti laskutetaan puolet (50%) ennen työn aloittamista ja jäljelle jäänyt osuus laskutetaan kun valmis työ luovutetaan.

Sirri Media laskuttaa Ukko fi laskutuspalvelun kautta. Laskuehto on 14 pv netto.  Ukko fi lähettää muistutuslaskun maksamattomista laskuista seuraavasti: 5 pv sähköpostimuistutus, 14 pv virallinen maksumuistutus ja 28 pv toinen virallinen maksumuistutus. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä kirjallisesti ennen laskun eräpäivää Sirri Medialle.

Tilauksen peruuntuminen
Mikäli asiakas on tilannut graafisen suunnittelutyön, hän on velvollinen maksamaan suunnittelusta sovitun palkkion, riippumatta eteneekö työ tilaajasta johtuen painoon tai sähköisesti julkaistavaan muotoon. Tilauksen edettyä painoon sitä ei voida enää peruuttaa, vaan asiakas on velvollinen maksamaan tilauksen ja siitä aiheutuneet kulut.

Sirri Medialla on oikeus kieltäytyä tilauksien hyväksymisestä ja myös oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos aineistossa ilmenee lain vastaista tai epäilyttävää sisältöä.