Tietosuojaseloste

Tietosuojalain (2018/1050) osalta informointivelvoite 14.7.2019 (Päivitetty 17.7.2023)


Rekisterinpitäjä

Tarja Ahokangas
Puh: 050 564 0958
tarja.ahokangas@sirrimedia.fi


Rekisterin nimi

Sirri Median asiakasrekisteri.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sirri Median asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakasyhteydenpitoon. Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Sirri Median ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.


Rekisteröitävät tiedot

Asiakkaan yhteystiedot: yritys, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan laskutusta koskevat tiedot sekä mahdolliset hallintatunnukset, jotka asiakas on luovuttanut verkkosivujen hallinnointiin.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan aina suoraan asiakkailta. Rekisteröinti on tapahtunut asiakkaan toimesta ja tallennettavat tiedot liittyvät rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyviin tapahtumiin, kuten laskutukseen. Uutiskirjeen tilaajilta saadaan tilauksen yhteydessä ainoastaan etunimi ja sähköpostiosoite.


Verkkosivujen evästeet

Sirri Median verkkosivuilla käytetään evästeitä sivujen käyttökokemuksen kehittämiseen, sekä sivuston toimivuuteen. Käytössä ovat kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut Cookiebot ja Google Analytics.


Henkilötietojen luovuttaminen

Sirri Median asiakastiedot ovat täysin luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille tai suoramarkkinointiin. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus

Manuaalista aineistoa rekisteristä ei ole. Sähköinen rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.


Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.