fbpx

14.7.2019

Yhteenveto Sirri Median toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Sirri Median toiminta perustuu pienyrittäjien maksuttomaan tiedon jakamiseen. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa mainonnasta ja markkinoinnista. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti blogissa (Vinkit) ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa mainonnasta ja markkinoinnista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Sirri Medialta vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tai pdf aineiston tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Sirri Mediasta tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 5§  mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Sirri Median asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä
Tarja Ahokangas
Puh. 050 564 0958
tarja.ahokangas@sirrimedia.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sirri Median rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakasyhteydenpitoon. Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Sirri Median ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Sirri Media noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Sirri Median asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien hyödyllisten asioiden tiedottaminen. Henkilö tilaa ilmaista koulutusaineistoa Sirri Medialta ja samalla Sirri Median ilmaisen uutiskirjeen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot: yritys, sukunimi, etunimi, jakeluosoite, y-tunnus, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan laskutusta koskevat tiedot sekä mahdolliset hallintatunnukset asiakkaan verkkosivujen päivittämiseen ja hallinnointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan aina suoraan asiakkailta. Rekisteröinti on tapahtunut asiakkaan toimesta ja tallennettavat tiedot liittyvät rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyviin tapahtumiin. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla on käytössä Google Analytics ja Facebook Pixel.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sirri Median asiakastiedot ovat täysin luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille tai suoramarkkinointiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa rekisteristä ei ole. Sähköinen rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Tarja Ahokankaalle ks. yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sirri Media oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia Sirri Medialle. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Tarja Ahokankaalle, ks. yhteystiedot yllä.