Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Sirri Median asiakasrekisteri.

 

Rekisterinpitäjä

Tarja Ahokangas
Sirri Media Y-tunnus 2553355-9

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sirri Median rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakasyhteydenpitoon.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot: yritys, sukunimi, etunimet, jakeluosoite, y-tunnus, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan laskutusta koskevat tiedot sekä mahdolliset hallintatunnukset asiakkaan sivujen päivittämiseen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan aina suoraan asiakkailta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sirri Median asiakastiedot ovat täysin luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tai suoramarkkinointiin.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista rekisteriä asiakkaista ei ole. Digitaaliset aineistot sijaitsevat lukitussa tilassa ja salasanoin suojatussa tietokoneessa. Asiakastietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä.
Noudatetaan tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat asiakastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisena.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti.